Zo bescherm je jezelf optimaal als afgestudeerde arts

Je studeert binnenkort af als arts? Proficiat! Je hebt de eindmeet bijna behaald. Je diploma is het startschot van een boeiende medische loopbaan. En we raden je aan nu al aan de toekomst te denken. Misschien wil je als zelfstandig arts aan de slag. Dan komt er heel wat op je af.

Infinia staat voor je klaar met professioneel advies en formules op maat. Van verzekering tot vermogensopbouw. Zodat jij met een gerust gemoed focust op je carrière. Vandaag en morgen.

Je rechten als ASO of HAIO

Als huisarts of arts-specialist in opleiding val je onder het sui generis-statuut. Dit speciale statuut voor artsen in opleiding geeft je een loon en gedeeltelijke sociale bescherming. Ben je arts-specialist in opleiding (ASO) of huisarts in opleiding (HAIO) en volg je een voortgezette master-na-master met een (beperkt) loon? Dan betaalt je werkgever sociale bijdragen en reken jij op bepaalde sociale zekerheidsdekkingen.

Onder deze bescherming valt:

  • ziekte- of invaliditeitsuitkering
  • kinderbijslag
  • kraamgeld
  • moederschapsverlof en -uitkering
  • omstandigheidsverlof

Aandachtspunten onder het sui generis-statuut

Het sui generis-statuut is ingeroepen voor de bescherming van beginnende artsen. Je houdt evenwel rekening met enkele beperkingen:

  • Verlies je jouw stageplaats, dan krijg je geen werkloosheidsuitkering.
  • Je bouwt tijdens je stage geen wettelijke pensioenrechten op.
  • Je hebt geen recht op vakantiegeld, ouderschapsverlof of palliatief verlof.

Bovendien dek je jezelf het best extra in voor onvoorziene omstandigheden, denk maar aan een langdurige ziekte of een ongeval waardoor je tijdelijk niet kan werken. De uitkering van het ziekenfonds volstaat namelijk vaak niet om je lopende kosten te dekken. Hetzelfde geldt voor je wettelijk pensioen, dat vaak onvoldoende is om je levensstandaard ook na je carrière te behouden. Leg dus je eigen buffer aan, met interessante formules.

Zo bescherm je jezelf optimaal als afgestudeerde arts

Check je contract (met een expert)

Je stagecontract bepaalt hoe goed je beschermd bent. Een sui generis-contract als HAIO is in heel Vlaanderen hetzelfde. Als ASO daarentegen hangen je contractvoorwaarden af van je stageplaats. Het is nuttig – en slim – om de voorwaarden in je contract even onder de loep te nemen. En daarvoor doe je het best een beroep op iemand met de juiste expertise.

Een specialist van Infinia brengt samen met jou, je persoonlijke situatie in kaart. Op basis daarvan detecteren we hiaten en zetten er de passende formules tegenover. We gaan op zoek naar de beste oplossing. Voor jouw gemoedsrust en jouw professionele dromen. Zo kies je van bij de start voor een optimale bescherming en een constructieve vermogensopbouw.

Benieuwd naar meer?

Download onze whitepaper als je stappenplan naar een zorgeloze artsenloopbaan.