Beroepsaansprakelijkheid als IT-consultant

IT-projecten zijn erg risicogevoelig en er kan heel wat fout lopen. Hoewel IT’ers soms bovenmenselijke krachten toegeschreven krijgen, blijven het vooral gemotiveerde professionals die ook wel eens een mindere dag hebben. Een server van een klant die uitvalt, cruciale gegevens die plots verdwijnen in cyberspace, een vastlopende check-out in een webshop door een foutje in de code… Het zijn beroepsfouten waar een IT-professional ’s nachts van wakker ligt. Wij kunnen jou ontzorgen zodat jij je kan focussen op wat echt belangrijk is. 

IT-consultant

De schuld voor het mislukken van IT-projecten ligt echter niet altijd bij de softwareontwikkelaar, de IT-consulent of de webarchitect. Vaak is het falen te wijten aan vage doelen bij de opdrachtgever of een steeds veranderende scope van het project. Kortom, factoren waarop de IT’er weinig vat heeft. Toch is het meestal de uitvoerder die de schuld in de schoenen geschoven krijgt.

Ingedekt tegen financiële klappen

IT-professionals kunnen in zo’n geval een stevige claim krijgen. Die kan al snel oplopen tot enkele duizenden euro’s. En dat kan een IT-bedrijf in financiële moeilijkheden brengen. Voor een eenmanszaak of een kmo loopt het soms zelfs fataal af. Gelukkig hoeft het niet zover te komen. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de juridische kosten en schadeclaims door een beroepsfout.

Actief in de IT-sector?

Vanuit onze ervaring adviseren wij een beroepsaanprakelijkheidsverzekering die optimaal afgestemd is op jouw vakgebied. Dergelijke polis dekt naast de algemene beroepsfouten ook de meeste risico’s in die eigen zijn aan IT:

  • Codeerfouten die een website onbereikbaar maken, verhinderen dat gegevens opgeslagen worden, enz.
  • Onvrijwillige contractbreuk, bijvoorbeeld wanneer de IT’er de vooropgestelde deadline niet haalt.
  • Inbreuk op auteurs- en licentierechten.
  • Fouten die de activiteiten van de klant in het gedrang brengen, zoals het ongewild verspreiden van malware.
  • Verlies of beschadiging van documenten en elektronische data.

Wist je dat …

Onze partner maatschappij is een echte nichespeler die al 25 jaar ervaring heeft in het verzekeren van beroepsaansprakelijkheid van ICT-professionals. In hun Europees netwerk verdedigen ze de belangen van ruim 20.000 ICT-bedrijven en staan ze zowel startende bedrijven als multinationals bij.

Ben je zelfstandig IT-consultant en wens je meer informatie over deze beroepsaansprakelijkheidspolissen of heb je een specifieke vraag? Neem contact met ons op!