Zekerheid voor ondernemers bij arbeidsongeschiktheid

Een ziekte of ongeval kan ondernemers tijdelijk aan de zijlijn zetten. Dit risico heeft niet alleen impact op jouw inkomsten, maar kan ook de inkomsten van jouw onderneming in gevaar brengen. Gelukkig bestaan er oplossingen zoals de omzetverzekering en de gewaarborgd inkomen-polis. Laten we de opties bekijken.

ondernemers

Wat houdt een omzetverzekering in?

Eenvoudig gezegd beschermt een omzetverzekering of keyman-polis de inkomsten van je bedrijf, terwijl een verzekering gewaarborgd inkomen het salaris van ondernemers veiligstelt. Met een omzetverzekering kun je tot wel 80% van de bedrijfsomzet beschermen bij jouw afwezigheid door ziekte of ongeval. Het maximale verzekerde bedrag wordt vastgesteld na een grondige financiële evaluatie van het bedrijf.

Waarom kiezen voor een omzetverzekering?

Dit type verzekering is ideaal voor vennootschappen of kmo’s waarin één persoon centraal staat: de keyman die essentieel is voor het succes van de onderneming. Als deze persoon wegvalt, kan dat serieuze gevolgen hebben voor het bedrijf.

Een realistisch scenario

Neem Wouter, 40 jaar, eigenaar van een grafisch bureau met één medewerker. Na een ernstig auto-ongeluk moet hij een jaar lang revalideren. Zonder Wouter daalt de omzet aanzienlijk. Daarnaast blijven de rekeningen en kosten zich opstapelen. Gelukkig had Wouter vooruit gedacht en een omzetverzekering afgesloten, waardoor de financiële klap voor het bedrijf aanzienlijk minder hard aankomt en faillissement voorkomen kan worden.

Hoe verloopt de uitbetaling bij arbeidsongeschiktheid?

Het compensatiebedrag is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid:

  • Minder dan 25% ongeschiktheid? Geen vergoeding.
  • Tussen 25% en 66% wordt de vergoeding aangepast aan de mate van ongeschiktheid.
  • Bij meer dan 67% ongeschiktheid heeft het bedrijf recht op de volledige vergoeding.

De verzekeringspremie is aftrekbaar als bedrijfskosten, maar de uitkering wordt wel belast

Wist je dat …

De omzetverzekering garandeert dat de onderneming over de nodige financiële middelen blijft beschikken om alle lopende kosten te dekken. Dit is vooral voordelig wanneer het bedrijf ook jouw persoonlijke kosten, zoals auto, telefoon en laptop, dekt. Ook de terugbetaling van een investeringskrediet op naam van de vennootschap kan op deze manier gegarandeerd worden. Dankzij de vergoedingen uit deze verzekering kan het bedrijf deze kosten zonder problemen blijven uitbetalen.