Een omzetverzekering voor zekerheid en gemoedsrust bij arbeidsongeschiktheid als zaakvoerder van een vennootschap

Een ziekte of ongeval kan jou, als ondernemer en zaakvoerder, tijdelijk of blijvend  aan de zijlijn zetten. Deze arbeidsongeschiktheid heeft niet alleen een impact op jouw inkomsten, maar kan ook de inkomsten van jouw onderneming in gevaar brengen. 

Een omzetverzekering voor zekerheid en gemoedsrust bij arbeidsongeschiktheid als zaakvoerder van een vennootschap

Wat houdt een omzetverzekering in?

Een omzetverzekering (of keyman) beschermt de inkomsten van je bedrijf. Met een omzetverzekering kan tot wel 80% van de bedrijfsomzet beschermt worden bij jouw afwezigheid door ziekte of een ongeval. Het maximale te verzekeren bedrag wordt bepaald na een financiële analyse van jouw onderneming.

Waarom kiezen voor een omzetverzekering?

Dit type verzekering is ideaal voor vennootschappen of kmo’s waar één persoon centraal staat, nl. ’de keyman’ die essentieel is voor het succes van de onderneming. Als deze persoon wegvalt, kan dat namelijk serieuze gevolgen hebben voor het bedrijf.

De omzetverzekering garandeert dus dat de onderneming over de nodige financiële middelen blijft beschikken om alle lopende kosten te dekken. Dit is belangrijk wanneer het bedrijf ook jouw persoonlijke kosten, zoals auto, telefoon en laptop, dekt. Ook de terugbetaling van een investeringskrediet op naam van de vennootschap of de opbouw van liquidatiereserves kan op die manier gegarandeerd worden. Dankzij de vergoedingen uit deze verzekering kan het bedrijf deze kosten zonder problemen blijven uitbetalen. De premie is volledig aftrekbaar als bedrijfskost. 

Een realistisch scenario

Wouter, 40 jaar, en eigenaar van een grafisch bureau met één medewerker. Na een ernstig auto-ongeluk moet hij een jaar lang revalideren. Zonder Wouter daalt de omzet aanzienlijk en blijven de rekeningen en kosten zich opstapelen. Gelukkig had Wouter  een omzetverzekering afgesloten, waardoor de financiële klap voor het bedrijf aanzienlijk minder hard aankomt en een faillissement voorkomen kan worden.