Spaar voor jouw kleinkinderen en bespaar erfbelasting

Weinigen zijn op de hoogte dat € 12.500 is vrijgesteld van successierechten in de Vlaamse erfbelasting als het gaat om een vererving in rechte lijn. Lees: grootouders-ouders-kinderen-kleinkinderen. 

Dit bedrag is geldig per grootouder en per kleinkind.

Blog - Spaar voor jouw kleinkinderen en bespaar erfbelasting

Voorbeeld

Als je als grootouders zes kleinkinderen hebt kan je dus elk van jouw kleinkinderen € 12.500 nalaten bij jouw overlijden. In dit voorbeeld gaat het dus om € 75.000 per grootouder die je dus buiten de erfbelasting houdt. 

Voor beide grootouders gaat dit dan om € 150.000 waarop dus geen successierechten van toepassing zijn (variërend tussen 3-27% in rechte lijn). 

Voor jonge kleinkinderen is dit bij jouw overlijden dan ook een mooi duwtje in de rug om hen te helpen bij de aankoop van hun woning, eerste auto, het opstarten van een eigen zaak, …

Hoe doe je dit nu concreet?

Je start een spaarverzekering op in eigen naam en benoemt jouw kleinkind(eren) als begunstigde bij overlijden. 

Belangrijk:

  • Als verzekeringnemer behoud je alle rechten: niet alleen inzake keuze beleggingsstrategie, maar ook over eventuele opnames of afkopen van gelden.
  • De begunstiging kan je steeds wijzigen als je bv. van gedachte zou veranderen.

Indien het kapitaal dat je nalaat meer dan € 12.500 bedraagt, blijft de vrijstelling geldig, maar moet er erfbelasting betaald worden op het excedent. Bv. bij een kapitaal van € 15.000 komt dit dan op € 100.

Wens je meer informatie, of dit even persoonlijk bespreken?

Neem gerust contact met ons op.