Bescherm je praktijk én vennoten bij overlijden.

Vermijd conflicten tussen erfgenamen en vennoten en garandeer de continuïteit van je vennootschap.

Bescherm je praktijk én vennoten bij overlijden.

Welke impact heeft je overlijden op je zakenpartners? En op je erfgenamen?

Stel je overlijdt in een ongeluk: je erfgenamen worden aandeelhouders en krijgen vanaf dan zeggenschap in je bedrijf:

  • Maar willen ze een zaak runnen?
  • Kunnen ze goed opschieten met de andere zakenpartners die aanwezig zijn?
  • Kunnen ze de successierechten betalen?

Als er tussen de verschillende partijen geen aandeelhoudersovereenkomst is gesloten, kunnen de erfgenamen hun aandelen verkopen aan om het even wie. Als vennoten dit willen vermijden, kan het interessant zijn om een aandeelhoudersovereenkomst tussen de vennoten op te stellen. Met deze overeenkomst kan een voorkeursrecht op de terugkoop van aandelen vastgelegd worden. De erfgenamen zullen hun aandelen dan in de eerste plaats aan de bestaande vennoten moeten verkopen. Bovendien biedt een dergelijke overeenkomst de mogelijkheid om te anticiperen op de waardering van de aandelen, wat discussie over hun toekomstige waarde kan voorkomen.

Via een overlijdensverzekering op het hoofd van jouw vennoten, voorzie je in financiële middelen om de aankoop van de aandelen te financieren bij het eventuele overlijden van je vennoot. En vermijd je dat je bv. een extra lening moet aangaan om de aandelen te kunnen overkopen.

Op deze manier:

  • Zullen je vennoten dankzij de overlijdensverzekering de financiële middelen hebben om aandelen terug te kopen.
  • Zullen de erfgenamen in het bedrijf geen zeggenschap meer hebben dankzij de aandeelhoudersovereenkomst.
  • Zullen de erfgenamen uitbetaald worden om de levensstandaard van het gezin te garanderen. Of, indien van toepassing, cash op de rekening hebben om eventuele erfbelastingen op het aandelenpakket te betalen.

Je hebt een onderneming, en je bent de enige sleutelfiguur.

De vennootschap loopt op wieltjes, maar wat zal er gebeuren met je onderneming als jij overlijdt?

  • Wie betaalt de lopende investeringskredieten terug?
  • Wie betaalt de operationele bedrijfskosten?
  • Wie financiert de privévoordelen die worden betaald door de zaak?

Om de financiën van je vennootschap (en je erfgenamen) te beschermen, kan je een overlijdensverzekering afsluiten op het hoofd van de bedrijfsleider, met de vennootschap als begunstigde.

Bij een overlijden, krijgt je onderneming dan het nodige kapitaal om de kredieten terug te betalen en/of bepaalde onkosten te dekken. Bovendien zijn de verzekeringspremies die jouw vennootschap betaalt fiscaal aftrekbaar als beroepskosten. Dit verlaagt verder de reële kost van je verzekering.

Voor meer informatie, een offerte of premieberekening, neem gerust contact met ons op.