Pensioensparen: via de bank of verzekeringsmaatschappij?

Ongeveer 3 miljoen Belgen doen reeds aan pensioensparen. Daarmee bedoelen we de mogelijkheid waarbij je maximaal 990 EUR per jaar kan sparen. Een heel interessante formule gezien je op deze manier een extra spaarpotje aanlegt en jaarlijks geniet van een belastingvoordeel van 30% op jouw gespaarde premie. Concreet dus 297 EUR minder belastingen te betalen!

Je bepaalt zelf of je voor het pensioensparen kiest voor een bank of een verzekeringsmaatschappij.

pensioensparen

We lichten jou hieronder graag de verschillen tussen toe tussen een pensioenspaarfonds bij de bank of een spaarcontract bij een verzekeringsmaatschappij: Vooraleer te starten met pensioensparen, moet je jezelf een aantal vragen stellen om jouw beleggersprofiel te bepalen:

 • Wat is mijn financiële situatie?
 • Welk rendement wil ik behalen?
 • Op welke termijn wil ik kapitaal opbouwen?
 • Is duurzaamheid belangrijk voor mij?

Een spaarcontract (verzekeringsmaatschappij) is veel flexibeler dan een spaarfonds (bank). Je kan namelijk jouw rendement zelf (bij)sturen via volgende formules:

 1. Wil je jouw spaargeld, net als in een spaarfonds bij de bank, op de beurs investeren? Kies dan voor een tak23-formule bij een verzekeringsmaatschappij. Hier wordt namelijk jouw spaarpremie in meerdere fondsen belegd, van defensief tot dynamisch. Bij jouw bankinstelling ben je namelijk niet in de mogelijkheid verschillende fondsen en strategieën te combineren.
 2. Wens je zekerheid en een gewaarborgd rendement? Dan is een tak21-spaarcontract iets voor jou. Het rendement is hier gewaarborgd tot einddatum. Daarbovenop zal je, in functie van de resultaten van de gekozen verzekeringsmaatschappij, bijkomend een jaarlijkse winstdeelname worden toegekend. De winstdeelname is echter niet gegarandeerd en het bedrag is variabel.
 3. De laatste jaren is vooral de combinatie van beide takken aan een opmars bezig. Deze combinatie wordt tak44 genoemd (de optelsom van tak21 + tak23). Deze spaarformule is een gulden middenweg tussen zekerheid en rendement, vandaar de populariteit van dit product.

Bovendien kan je op elk moment de spaarstrategie van jouw spaarcontract aanpassen, zowel voor de opgebouwde reserve als voor de toekomstige premies.

We leggen het uit met een voorbeeld:

Jonge mensen krijgen vaak, terecht ook, het advies te investeren via de beurs (spaarfonds of tak23). Dit, omdat er door de langere looptijd van een contract, eventuele mindere beursjaren gecompenseerd worden en je een potentieel hoger rendement kan behalen. Tijdens de laatste 10 à 15 jaar van je carrière kan je dan opteren de opgebouwde reserve en/of toekomstige premies te switchen naar een veiligere tak21. Enkel een verzekeringsmaatschappij biedt deze mogelijkheid, een spaarfonds (bank) heeft deze optie niet.

Aanvullende opties via een verzekeringsmaatschappij:

Nog een voordeel van sparen bij een verzekeringsmaatschappij is dat je de mogelijkheid hebt aanvullende waarborgen toe te voegen aan jouw contract.

Enkele voorbeelden:

 • Een bijkomende overlijdensdekking voor uw nabestaanden.
 • Een dekking gewaarborgd inkomen ingeval van inkomensverlies.
 • Een dekking “premievrijstelling” (hierbij zal de verzekeringsmaatschappij in geval van een arbeidsongeschiktheid jouw spaarpremie blijven storten)

Daarnaast kan je via een verzekeringsmaatschappij steeds één of meerdere specifieke begunstigden aanduiden in geval van overlijden (het dient wel te gaan om de echtgenote/wettelijk samenwonende partner, kinderen of bloedverwanten tot en met de 2de graad).

Bij een spaarfonds is er geen specifieke begunstigde en volgt dit dus de nalatenschap (via huwelijkscontract, testament, …).

Kan je overstappen van een pensioenspaarfonds naar een pensioenspaarverzekering?

Zeker en vast! Als je al een spaarfonds hebt, dan kan je op elk moment beslissen om geen stortingen meer te doen en verder te sparen via een verzekeringscontract.  

Opgelet:

 1. we raden af tijdens een kalenderjaar te wisselen gezien je anders 2 fiscale attesten zal ontvangen, enerzijds van jouw bankinstelling en anderzijds van de verzekeringsmaatschappij. Je mag namelijk slechts 1 van beide fiscaal in mindering brengen.
 2. Wat met de opgebouwde reserve van jouw spaarfonds bij de bank? Deze moet blijven staan bij jouw bank. Reserves mogen niet worden overgedragen naar een verzekeringsmaatschappij. 

Worden beide types op dezelfde manier belast op einddatum?

Als je jouw pensioensparen fiscaal in mindering bracht, dan wordt je belast op de opgebouwde reserve. De eindbelasting wordt ingehouden in het jaar waarin je 60 wordt en bedraagt 8%. Jouw contract loopt uiteraard tot pensioenleeftijd.
Je koos voor tak21? Dan betaal je de eindbelasting op het totaal van jouw gespaarde premies en rendementen. De toegekende winstdeelname is belastingvrij. Had je tak23? De eindbelasting van 8% wordt berekend op jouw eindkapitaal. In deze formule is geen winstdeelname voorzien. Het rendement hangt af van de prestaties van de geselecteerde fondsen.


Klinkt waarschijnlijk logisch, maar toch is dit bij een bankinstelling anders. Hier betaal je belasting op basis van een fictief rendement. De fiscus gaat namelijk uit van een jaarlijks rendement van 4,75%. Voor stortingen gedaan vóór 1992 is dat zelfs 6,25%. Als jouw fonds dus een hoger rendement behaalde op het moment van de taxatie, dan heb je tweemaal geluk. In dat geval combineer je een mooi rendement en daarbovenop een deel dat niet belast wordt. Maar het omgekeerde scenario is ook mogelijk. Want stel dat jouw pensioenspaarfonds minder dan 4,75% interest opleverde, dan betaal je belastingen op fictief geld!

Conclusie: pensioensparen in een verzekeringscontract geeft je een mooi belastingvoordeel, biedt veel meer flexibiliteit, en kan volledig op maat opgesteld worden. Doorheen de tijd kan je aanpassen waar nodig.

Wens je meer informatie, of dit even persoonlijk te bespreken?
Neem gerust contact met ons op.

Opmerking: rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.