Verzeker je inkomen bij arbeidsongeschiktheid als zelfstandige: kies voor een polis gewaarborgd inkomen

Zelfstandigen lopen het risico op inkomstenverlies bij arbeidsongeschiktheid. Bij langdurige afwezigheid door ziekte of ongeval kan het inkomen aanzienlijk verminderen. Een polis van gewaarborgd inkomen staat als een vangnet klaar om je inkomen op niveau te houden.

polis gewaarborgd inkomen

De noodzaak van een verzekering gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen

Word je meer dan 8 dagen arbeidsongeschikt door ziekte of een ongeval, dan voorziet de overheid weliswaar in een uitkering, maar die ligt aanmerkelijk lager dan je gebruikelijke salaris. Hier komt een verzekering gewaarborgd inkomen van pas: het vult het verschil tussen je nettoloon en de overheidsuitkering aan, zodat je jouw gebruikelijke levensstandaard behoudt. Dit soort verzekering kan op zichzelf staan of in combinatie met spaarplannen zoals VAPZ of IPT.

Werking van een verzekering gewaarborgd inkomen

Als je na een ongeval of ziekte langdurig arbeidsongeschikt raakt, ontvang je maandelijks een rente uit je polis van gewaarborgd inkomen. De hoogte hiervan is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid, die wordt gemeten aan de hand van fysiologische en economische invaliditeit:

 • Fysiologische invaliditeit betreft de afname van je fysieke welzijn. De mate van invaliditeit wordt vastgesteld door een arts volgens de OBSI-schaal, zonder rekening te houden met je beroep.
 • Economische invaliditeit verwijst naar het verlies van je vermogen om te werken als gevolg van fysiologische invaliditeit. Hierbij wordt wel rekening gehouden met je capaciteit om werk uit te voeren dat past bij je vaardigheden en status. Bijvoorbeeld, als je een professioneel pianist bent en je verliest drie vingers bij een ongeval, zou je zeer waarschijnlijk voor 100% economisch invalide worden verklaard.

Er is een minimumdrempel voor arbeidsongeschiktheid waarboven de verzekering van toepassing is. De exacte drempel (bv. 25%) staat in het verzekeringscontract.

Carenztijd in een polis van gewaarborgd inkomen

Verzekeraars hanteren een carenztijd, een periode aan het begin van de arbeidsongeschiktheid waarvoor zij niet betalen. Als bijvoorbeeld een carenztijd van 30 dagen is afgesproken, begint de vergoeding op dag 31 na het incident.

Een realistisch scenario

Tom, een onafhankelijke marketingconsultant met een jaarinkomen van 40.000 euro, verzekert 80% daarvan (32.000 euro). Zijn carenztijd bedraagt één maand. Als Tom meer dan een maand arbeidsongeschikt is, ontvangt hij tot zijn 65e maandelijks maximaal 2.666,66 euro via zijn polis.

Wat kost een verzekering gewaarborgd inkomen?

De kosten zijn gebaseerd op:

 • de gewenste uitkering,
 • je leeftijd,
 • je beroep,
 • je gezondheid en levensstijl,
 • de carenztijd in het contract.

Uitzonderingen

Bepaalde risico’s, zoals arbeidsongeschiktheid door gevaarlijke sporten, kunnen uitgesloten zijn. Extra premies kunnen deze uitzonderingen echter dekken.

Voordelen van de verzekering gewaarborgd inkomen

 1. Behoud van levensstandaard bij arbeidsongeschiktheid.
 2. Premies zijn volledig aftrekbaar.
 3. Maatwerk: kies het verzekerde bedrag, type rente, wachttijd en meer.

Tips

 • Hoe eerder je instapt, hoe voordeliger de premie voor de rest van de carrière.
 • Er zijn verzekeringsmaatschappijen met vaste of stijgende premies, wat een groot verschil kan maken doorheen de soms lange looptijd.
 • Zorg voor een voldoende ruim verzekerde rente bij aanvang,
 • Van zodra je medisch geaccepteerd bent door de gekozen verzekeringsmaatschappij, klik je jouw (eventueel nog blanco) medische voorgeschiedenis vast voor de rest van jouw carrière.

Wist je dat …

Als zelfstandige met slechts een minimale overheidsuitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid, is een polis van gewaarborgd inkomen essentieel voor financiële zekerheid voor jou en je gezin.