Een gewaarborgd inkomen voor zekerheid en gemoedsrust bij een arbeidsongeschiktheid als zelfstandige

 Bij een arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval kan het inkomen van een zelfstandige aanzienlijk verminderen of zelfs wegvallen. 

Een gewaarborgd inkomen voor zekerheid en gemoedsrust bij een arbeidsongeschiktheid als zelfstandige

De noodzaak van een verzekering gewaarborgd inkomen

Word je meer dan 8 dagen arbeidsongeschikt door ziekte of een ongeval, dan voorziet de overheid een uitkering voor jou als zelfstandige. Deze ligt echter opmerkelijk lager dan je gebruikelijke salaris. Hier komt een verzekering gewaarborgd inkomen dus van pas. Op deze manier vul je het verschil tussen je nettoloon en de overheidsuitkering aan, zodat je jouw levensstandaard  kan behouden. 

Waarom kiezen voor een verzekering gewaarborgd inkomen

Als je na een ongeval of ziekte (langdurig) arbeidsongeschikt raakt, ontvang je maandelijks een rente of vervangingsinkomen uit je polis gewaarborgd inkomen, bovenop de uitkering van de overheid. 

Carenztijd of eigenrisicotermijn

Verzekeraars hanteren een carenztijd of eigenrisicotermijn. Dit is een periode aan het begin van de arbeidsongeschiktheid waarvoor zij niet tussenkomen. Een standaard termijn is 30 dagen, dwz. dat de vergoeding vanaf de 31ste dag na het incident zal toegekend worden. Maar je kan ook kiezen voor een langere eigenrisicotermijn van bv. 60-90-180 dagen. 

Voorbeeld:

Tom, een onafhankelijke marketingconsultant met een jaarinkomen van 40.000 euro, verzekert van zijn loon 80% (= 32.000 euro). Zijn carenztijd bedraagt één maand. Als Tom meer dan een maand arbeidsongeschikt is, ontvangt hij tot zijn 67ste maandelijks maximaal 2.666,66 euro via zijn contract.

Wat kost een verzekering gewaarborgd inkomen?

De premie wordt berekend op basis van: 

 • het gewenste vervangingsinkomen (max. 80% van het BBI),
 • je leeftijd,
 • je beroep,
 • je medische gezondheidstoestand
 • de carenztijd in het contract.

Voordelen van de verzekering gewaarborgd inkomen

 1. Behoud van levensstandaard bij arbeidsongeschiktheid.
 2. Premies zijn volledig aftrekbaar.
 3. Maatwerk: kies het verzekerde bedrag, type rente, wachttijd en meer.

Tips

 • Hoe eerder je instapt, hoe voordeliger de premie voor de rest van de carrière.
 • Er zijn verzekeringsmaatschappijen met vaste of stijgende premies, wat een groot verschil kan maken doorheen de soms lange looptijd.
 • Zorg voor een voldoende ruim verzekerde rente bij aanvang.
 • Zodra je medisch geaccepteerd bent door de gekozen verzekeringsmaatschappij, klik je jouw (eventueel nog blanco) medische voorgeschiedenis vast voor de rest van jouw carrière.

Wist je dat …

Als zelfstandige met slechts een minimale overheidsuitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid, is een polis van gewaarborgd inkomen essentieel voor financiële zekerheid voor jou en je gezin.