Zekerheid voor medici bij arbeidsongeschiktheid

Een ziekte of ongeval kan medische vrije beroepers tijdelijk aan de zijlijn zetten. Dit heeft impact op jouw inkomsten. Gelukkig bestaan er oplossingen voor arbeidsongeschiktheid zoals de omzetverzekering en de gewaarborgd inkomen-polis. Laten we de opties bekijken.

Arbeidsongeschiktheid

Wat houdt een omzetverzekering in?

Eenvoudig gezegd beschermt een omzetverzekering of keyman-polis de inkomsten van je vennootschap, terwijl een verzekering gewaarborgd inkomen jouw salaris veiligstelt. Met een omzetverzekering kan je tot wel 80% van je omzet beschermen bij jouw afwezigheid door ziekte of ongeval. Het maximale verzekerde bedrag wordt vastgesteld na een grondige financiële evaluatie van het bedrijf.

Waarom kiezen voor een omzetverzekering?

Dit type verzekering is ideaal voor vennootschappen waarin één persoon centraal staat: de keyman die essentieel is voor het succes van de vennootschap. Als deze persoon wegvalt, kan dat serieuze gevolgen hebben.

Een realistisch scenario

Neem Dr. Elise, 38 jaar, een ervaren huisarts met een bloeiende praktijk en één medische assistent. Na een ski-ongeval is zij genoodzaakt om een jaar lang een intensieve fysiotherapie te ondergaan. Zonder Dr. Elise’s expertise en aanwezigheid daalt het aantal patiënten dat de praktijk bezoekt drastisch. De vaste lasten van de praktijk en de salariskosten van de assistent blijven echter doorlopen. Gelukkig had Dr. Elise vooruit gedacht en een omzetverzekering afgesloten. Hierdoor wordt de financiële impact op haar praktijk aanzienlijk verzacht, en kan een potentieel faillissement worden afgewend.

Hoe verloopt de uitbetaling bij arbeidsongeschiktheid?

Het compensatiebedrag is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid:

  • Minder dan 25% ongeschiktheid? Geen vergoeding.
  • Tussen 25% en 66% wordt de vergoeding aangepast aan de mate van ongeschiktheid.
  • Bij meer dan 67% ongeschiktheid heeft het bedrijf recht op de volledige vergoeding.

De verzekeringspremie is aftrekbaar als bedrijfskosten, maar de uitkering wordt wel belast

Wist je dat …

De omzetverzekering garandeert dat de vennootschap over de nodige financiële middelen blijft beschikken om alle lopende kosten te dekken. Dit is vooral voordelig wanneer je vennootschap ook jouw persoonlijke kosten, zoals auto, telefoon en laptop, dekt. Ook de terugbetaling van een investeringskrediet op naam van de vennootschap kan op deze manier gegarandeerd worden. Dankzij de vergoedingen uit deze verzekering kan je vennootschap deze kosten zonder problemen blijven uitbetalen.